0 produktów


Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt

08-500 Ryki

ul.Poniatowskiego 39
tel.883 939 937
tel/fax: 81 8651 513
kontakt@farbywarowny.pl

 • Skład budowlany

  08-500 Leopoldów

  ul.Ks.Drozdowskiego 27

  tel.:+48 537 780 790

  mail: leopoldow@farbywarowny.pl

 • Sklep

  tel: +48 883 939 937

  tel: +48 603 383 320

 • Marta


 • Arek
Cement Portlandzki Avista 42,5

Opis produktu

Cement CEM I 42,5 R to cement portlandzki klasy 42,5 o wysokiej wytrzymałości wczesnej. Idealny do produkcji prefabrykatów o podwyższonych parametrach. Oprócz wytwarzania prefabrykatów, CEM I 42,5 R nadaje się do przygotowywania betonów stosowanych w budownictwie drogowo-mostowym oraz inżynierii komunikacyjnej, nawet w warunkach obniżonych temperatur.

Cechy charakterystyczne cementu portlandzkiego CEM I 42,5 R:

 

 • szybki przyrost wytrzymałości
 • wysoka wytrzymałość wczesna
 • umiarkowany przyrost wytrzymałości po okresie normowym
 • wysokie ciepło hydratacji
 • spełnia wymagania OST (wg GDDKiA) dla betonu konstrukcyjnego i nawierzchniowego, mówiące o całkowitej zawartości alkaliów Na2Oeq wg PN-EN 196-2:2013 do 0,8%, począt - ku wiązania wg PN-EN 196-3:2011 powyżej 120 minut oraz wytrzymałości po 2 dniach wg PN-EN 196-1 ≤29,0 MPa

 

Cement portlandzki CEM I 42,5 R

Zastosowanie do:

 

 • produkcji prefabrykatów betonowych wibrowanych i wibroprasowanych, dojrzewających w warunkach naturalnych oraz przy podwyższonej lub obniżonej temperaturze
 • produkcji prefabrykatów z betonu sprężonego (np. belek czy dźwigarów), wytwarzania betonów wysokowartościowych BWW oraz betonów samozagęszczalnych SCC
 • betonowania w warunkach obniżonych temperatur
 • zgodnie z OST dotyczącą betonu konstrukcyjnego w elementach obiektów drogowych, cement CEM I 42,5 R może być używany do produkcji betonu konstrukcyjnego oraz betonu konstrukcyjnego sprężonego
 • zgodnie z OST dotyczącą betonowych nawierzchni drogowych, cement CEM I 42,5 R może być używany do produkcji betonu dla: nawierzchni z odkrytym kruszywem w górnej warstwie dla kategorii ruchu KR5 ÷ KR7, nawierzchni betonowej do wczesnego obciążenia ruchem oraz typowych nawierzchni betonowych dla kategorii ruchu: KR1 ÷ KR7